Onze diensten

Waarom FJM Consult

Nederland is een land van wetten en regels. En daar zit u lang niet altijd op te wachten. Want u wilt gewoon ondernemen, uw werk doen of uw hobby uitoefenen. Maar loopt u vroeg of laat tegen de regels en wetten aan, dan kan FJM Consult u hierin bijstaan.

Ongewild en onbedoeld kunt u in een situatie verzeild raken waarin u wel wat juridische hulp kunt gebruiken. FJM Consult kan u hierin bijstaan. Wilt u weten wat uw rechten zijn? Hoe zit het juridisch? Neem dan contact op, bel ons of vul het contactformulier in.

Uw recht

Weet u of u zomaar ontslagen mag worden? En die verbouwing, moet daar eerst een vergunning voor aangevraagd worden? Hoe is het gesteld met mijn rechten als huurder of verhuurder? Zo zijn er veel meer vragen die kunnen spelen. Dan is het goed om te weten dan u niet zelf op zoek hoeft te gaan naar wat uw rechten zijn. FJM Consult is er voor u! Of u ondernemer bent, of particulier. FJM Consult is betrokken, spreekt duidelijke taal en is altijd dichtbij. Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voor iedereen

FJM Consult is van mening dat juridisch advies toegankelijk zijn voor iedereen. Voor bedrijven, verenigingen, particulieren, enz… Concreet betekent dat: niet te duur, laagdrempelig, duidelijk taal en transparantie. Bij FJM Consult weet u waar u aan toe bent, wij hebben met u contact op de plaats en het tijdstip dat voor u het beste uitkomt.

Neem contact met ons op wanneer u een juridische hulpvraag heeft.

Laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar

Eenvoudige taal

Wij spreken uw taal.

Locatie

Wij komen bij u thuis of op uw kantoor.

Betaalbaar

Lage kantoorkosten, dus lage tarieven.

Flexibele tijden

Overdag of 's avonds.

Juridisch advies

Onze expertise

Burgerlijk recht

FJM Consult, hét adres voor rechtsconflicten tussen burgers of bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven, b.v. consumenten- of arbeidsrechtelijke geschillen.

Algemeen bestuursrecht

Voor rechtsconflicten met overheidsinstanties bent u bij FJM Consult aan het juiste adres. Worden de juridische spelregels correct toegepast bij het nemen van besluiten?

Vreemdelingenrecht

Onderdeel van het bestuursrecht is het vreemdelingenrecht dat betrekking heeft op de toelating, het verblijf en de verwijdering van mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit.

Wet arbeid vreemdelingen

FJM Consult adviseert bij vragen over de tewerkstelling in Nederland van mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit, eveneens onderdeel van het bestuursrecht.

Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht omvat alle soorten rechtsverhoudingen tussen natuurlijke en/of rechtspersonen onderling. Het is het rechtsgebied waarin de meeste geschillen ontstaan waarbij een rechter aan te pas moet komen. De meeste conflicten ontstaan bij het niet nakomen van bepaalde afspraken die gelden tussen partijen. Het staat een ieder vrij om de rechter te verzoeken om een uitspraak te doen als een conflict niet opgelost kan worden zonder tussenkomst van een derde. Uiteraard is het aan te raden dat partijen onderling een oplossing bedenken voor het gerezen geschil.

Algemeen bestuursrecht

Steeds maar weer blijkt dat het voor ‘de overheid’ niet eenvoudig is om de ‘juiste’ besluiten te nemen. De wetgeving wordt steeds ingewikkelder en allerlei verschillende belangen strijden om voorrang. Bestuursorganen zoals, bijvoorbeeld, gemeenten of provincies hebben vaak ook zo hun eigen belangen. Het bestuursprocesrecht is er bovendien de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden en kent vele valkuilen. Een ieder kan zo maar opeens geconfronteerd worden met conflicten rondom vergunningen,  bestuurlijke boetes of andere onwelgevallige beslissingen.

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Ook kan het gaan om mensen die in Nederland willen komen werken of voor een vakantie naar Nederland willen komen.  Het behelst, kort gezegd, alle zaken omtrent vreemdelingen in Nederland die te maken hebben met verblijf en toezicht. Het regelt de toelating van vreemdelingen tot Nederland en voorziet daarmee in grensbewaking. Zolang vreemdelingen nog in Nederland mogen blijven, is er toezicht op hun verblijf.

Welkom bij FJM Consult

Wet Arbeid Vreemdelingen

Ondernemen zit u in het bloed en u zet zich dagelijks met veel enthousiasme in voor uw bedrijf. Toch zijn er ook schaduwkanten: de vele regels. U zit daar niet op te wachten en vaak heeft u ook geen tijd om u er in te verdiepen. Mag u, bijvoorbeeld, zomaar buitenlandse werknemers in dienst nemen? Voor het tewerkstellen van buitenlandse werknemers is in veel gevallen een tewerkstellingsvergunning verplicht, maar weet u hoe het precies zit? En overtredingen worden fors beboet, ja het kan zelfs uw bedrijf financieel in de problemen brengen. Zelfs (een gedeelte van) de bedrijfsactiviteiten kunnen worden stilgelegd.

Bel ons vrijblijvend
OF STUUR EEN E-MAIL

Het eerste oriënterende gesprek is gratis