Disclaimer

Met deze disclaimer leggen wij uit hoe het zit als u gebruik maakt van de website fjmconsult.nl. Op het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden, de privacy– en cookieverklaring van FJM Consult van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Informatie

FJM Consult streeft er naar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Deze wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wij stellen alles in het werk om volledigheid, juistheid en actualiteit te waarborgen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. FJM Consult is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website.

E-mail

FJM Consult kan niet garanderen dat aan hem verstuurde e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt. Tijdige ontvangst van e-mails kan niet worden gegarandeerd wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd omdat aan het versturen van e-mails altijd veiligheidsrisico’s zijn verbonden. Wanneer u zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met FJM Consult correspondeert, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

De website fjmconsult.nl bevat hyperlinks naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op websites van derden en zijn om die reden niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. FJM Consult aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Alle publicaties en uitingen van FJM Consult zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets van deze website (geen afbeeldingen, tekst, enz…) op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere wijze openbaar worden gemaakt zonder dat FJM Consult daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Privacy & Cookies

Uitgebreide informatie over hoe wij omgaan met privacy en cookies lees je in onze privacy– en cookieverklaring.